Човешки ресурси - подбор и управление в България

Телефон: 02 4445404

Адрес: София, ул. Триадица 6 ет. 3 ап. 301

Телефон: 032 621345

Адрес: Пловдив, ул. Райко Даскалов 68 ет. 5

Телефон: 089 6718581

Адрес: Плевен, ул. Сан Стефано 14 ет. 2

Телефон: 0885 812451

Адрес: София, Хаджи Димитър ул. Макгахан бл. 55 вх. б

Телефон: 02 980 26 20

Адрес: София, бул. Александър Стамболийски 84 ет. 6

Телефон: 062 640 135

Адрес: Велико Търново, Христо Ботев 2