Читалища в Сливен

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ

Телефон: 044625397

Сливен, ул. Никола Карев 1

РБ Сава Доброплодни е основен библиотечен, културен и научно-информационен център на територията на Сливенски регион. Притежава многотраслов фонд наброяващ над 350 000 библиотечни единици. Организатор на Национален фестивал на детската книга.

ЧИTAЛИЩE ПPOБУДA

Бяла, Андрей Премянов 14

НЧ Пробудa с подкрепата на Министерство на културата и Община Бяла става основен организатор на Национален събор на читалищата, като този събор е място за среща на всички читалища от цяла България.

Телефон: 052 614 540

Адрес: Варна, Славянска 28

Телефон: 052 613146

Адрес: Варна, Черни връх 62

Телефон: 052 370934

Адрес: Варна, Аспарухово ул. Народни будители 1

Телефон: 052 341 639

Адрес: Варна, Виница Свети Димитър Солунски 6

Телефон: 052 710425

Адрес: Варна, Чайка ул. Рупи 3