Читалища в Копривщица

Телефон: 07184 2034

Адрес: Копривщица, Любен Каравелов 19