Детски ясли в Ямбол

Телефон: 046 663 206

Адрес: Ямбол, Българка 4

Телефон: 046 66 35 69

Адрес: Ямбол, Кара Кольо 11

Телефон: 046 66 35 70

Адрес: Ямбол, Янко Сакъзов 28