Месо и месни продукти - магазини в Асеновград

Телефон: 0331 23263

Адрес: Асеновград, Асенова крепост 5

Телефон: 0331 64408

Адрес: Асеновград, Отон Иванов 70