Болници в Сливен

Телефон: 044 611700

Адрес: Сливен, Христо Ботев 1

Телефон: 044 618 502

Адрес: Сливен, Хаджи Димитър 15

Телефон: 044 662664

Адрес: Сливен, Д.Пехливанов 3

Телефон: 044 618 200

Адрес: Сливен, Димитър Пехливанов 5