Болници в Силистра

Телефон: 086 150

Адрес: Силистра, П.Мутафчиев 80

Телефон: 086 823690

Адрес: Силистра, ул. Петър Мутафчиев 80