Болници в България

Телефон: 0659 92968

Адрес: Червен Бряг, ул. Яне Сандански 61

Телефон: 032 654800

Адрес: Пловдив, Ив.Вазов 59

Телефон: 02 8956032

Адрес: София, Дамян Груев 6

Телефон: 068 603381

Адрес: Ловеч, Д-р Съйко Съев 27