Бирарии в България

Телефон: 032 631157

Адрес: Пловдив, Хр. Г. Данов 36

Телефон: 088 4768656

Адрес: Горна Оряховица, Ангел Кънчев 49

Телефон: 02 9201316

Адрес: София, Попчево 39

Телефон: 0884320400

Адрес: София, ул. Христо Белчев 42

Телефон: 032 634 192

Адрес: Пловдив, ул. Цар Асен 4

Телефон: 0899 000 629

Адрес: София, Ген.Скобелев 25

Телефон: 02 958 93 98

Адрес: София, Нишава 3

Телефон: 02 9804147

Адрес: София, Неофит Рилски 72

Телефон: 02 9523755

Адрес: София, Витоша 158

Телефон: 062 605900

Адрес: Велико Търново, Ален мак 2А