Билкови аптеки

В по-голяма или в по-малка степен всички аптеки предлагат няколко основни вида стоки: лекарствени средства, витамини, козметика и санитарни материали, детски храни и хранителни добавки. Все повече аптеки търсят популяризиране на своите услуги чрез създаване на уеб страници и намирането на разнообразни канали за комуникация с потребителите, както и предлагането на нетрадиционни услуги.


Сертифициране. Сертифицирането на аптеките става с разрешение издадено, съгласно Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. Регистър на сертифицираните аптеки можете да откриете на сайта на Министерство на здравеопазването.


Разрешени лекарства. За видовете разрешени лекарствени средства и техните характеристики можете да се информирате чрез регистрите, публикувани на сайта на Изпълнителна агенция по лекарствата.


Услуги и поръчки онлайн. Освен стандартните - на лице са и голям брой специфични услуги като онлайн консултации, поръчки и доставки по домовете, безплатен номер за клиента. В случаите, когато аптеката предлага доставка, питайте за регламентиран срок на извършването й, за някои аптеки срокът е до 180 минути. Предлага се също и възможността доставката да е безплатна, ако покупката е над определена сума (примерно над 35 лева).


Консултации. Друга специфична услуга е наличието на денонощен телефон за информация, свързана с всички регистрирани лекарствени продукти в България, както и 24-чаосови, безплатни професионални консултации от магистър-фармацевт за използването на лекарствени средства.


Дрогериите – в тях е разрешена продажбата само на лекарствени средства, които се отпускат без лекарско предписание. Приготвянето на лекарства в дрогерията е забранено. Откриването и функционирането на дрогериите е правно регулирано от НАРЕДБА № 6 ОТ 21 ЮНИ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ДРОГЕРИЯ И НАЧИНА НА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР.

Полезни връзки:
Министерство на здравеопазването, регистър аптеки
Изпълнителна агенция по лекарствата/ Регистри
Европейска агенция по лекарствата
Справка за здравно осигуряване (НОИ)
НЗОК 
Изпълнителна агенция по лекарствата    
Световна Здравна Организация