Библиотеки в Казанлък

Телефон: 0431 62157

Адрес: Казанлък, Искра 1