Библиотеки в Кърджали

Телефон: 0361 62577

Адрес: Кърджали, Републиканска 47