Библиотеки в България

НАЦИОНАЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ МУЗЕЙ

Телефон: 029296753

София, ул. Суходолска 30

Единствената институция в България, която издирва, събира, съхранява, документира и популяризира паметници на материалната и духовна култура, отразяващи земеделието и земеделската традиция на българския народ и племената от древността до днес.

ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА - СОФИЯ

София, ул. Георги Софийски 1

Мисия библиотечно и информационно осигуряване на учебния и изследователския процес. Дейности комплектоване, аналитична обработка, предоставяне на литература, тематични справки, обучение на потребители, издателска дейност, онагледяване на обучение.

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ

Телефон: 044625397

Сливен, ул. Никола Карев 1

РБ Сава Доброплодни е основен библиотечен, културен и научно-информационен център на територията на Сливенски регион. Притежава многотраслов фонд наброяващ над 350 000 библиотечни единици. Организатор на Национален фестивал на детската книга.

Телефон: 0618 60257

Адрес: Горна Оряховица, Цар Освободител 1

Телефон: 07030 2482

Адрес: Ресилово, УЛ. ЗАХАРИ ЗОГРАФ 2

Телефон: 038 622168

Адрес: Хасково, Свобода 19

Телефон: 066 806210

Адрес: Габрово, Възраждане 23

Телефон: 0579 720 86

Адрес: Балчик, Янтра 1