Бетонови и варови възли във Варна

 

Велинград, кв. Индустриална зона, бл. 1

 

Tърговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, пластмаса, стъкло, ИУМПС.Изработка на арматура. Бетонов възел - доставка и полагане на бетон,производство на изделия от бетон.Машинно разрушаване на сгради в България

  Карта    

телефон: 052662022

адрес: Варна, Александър Дякович 31

 

телефон: 052500068

адрес: Варна, ЗПЗ 62, Уста Кольо Фичето 62

 

телефон: 0898 728 527

адрес: Варна, Сава Геренов 14

 

телефон: 052504822

адрес: Варна, Западна пром.зона,в двора на метални конструкции,до картонажна фабрика Чайка

 

телефон: 0899 962 877

адрес: Варна, Западна пром.зона

 

телефон: 052303477

адрес: Варна, Арх.П.Момилов 26

 

телефон: 052506888

адрес: Варна, м. Караач,ЗПЗ