Бензиностанции в Първомай

Телефон: 0336 68171

Адрес: Първомай, Дебър ул.Цариградска 15

Телефон: 0336 6627

Адрес: Първомай, Антон Страшимиров 1

Телефон: 0336 2063

Адрес: Първомай, В.Левски 52