Банкомати в Никола Козлево

Адрес: Никола Козлево, ул.23 септември 15, кметство