Д-Р СТОЯН ДАХТЕРОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И КАРДИОЛОГИЯ

Адрес: Пловдив, Никола Вапцаров 9

Телефон: 032 603 954

Това е начинът, по който в Golden Pages е вписана фирма Д-Р Стоян Дахтеров - Амбулатория За Индивидуална Практика За Специализирана Медицинска Помощ - Вътрешни Болести И Кардиология с адрес Пловдив, Никола Вапцаров 9 и телефон 032 603 954. Основната дейност на Д-Р Стоян Дахтеров - Амбулатория За Индивидуална Практика За Специализирана Медицинска Помощ - Вътрешни Болести И Кардиология е "Медицински кабинети". Ако изпишете на латиница по погрешка името на фирмата, би се получило D-R STOQN DAHTЕROW - AMBULATORIQ ZA INDIWIDUALNA PRAKTIKA ZA SPЕCIALIZIRANA MЕDICINSKA POMOЩ - WYTRЕШNI BOLЕSTI I KARDIOLOGIQ или O-, IJFSK ODNJE,FL - D;/W.DJF,RS PD RKORLROWD.KD M,DUJRUD PD IME[RD.RPR,DKD ;EOR[RKIUD MF;FY - LCJ,ETKR /F.EIJR R UD,ORF.FHRS. Ако пък объркате фонетична и БДС подредба, вероятно търсите Д-Р Стоян Дахтеров - Амбулатория За Индивидуална Практика За Специализирана Медицинска Помощ - Вътрешни Болести И Кардиология ако сте въвели А-И ЯШД,Х АЬГШЕИДУ - ЬПФКВЬШДИС, ЮЬ СХАСУСАКЬВХЬ ЗИЬНШСНЬ ЮЬ ЯЗЕЪСЬВСЮСИЬХЬ ПЕАСЪСХЯНЬ ЗДПД; - УЩШИЕЦХС ФДВЕЯШС С НЬИАСДВДЖС, или О-, ИЙФСК ОДНЙЕ,ФЛ - Д;/В.ДЙФ,РС ПД РКОРЛРОВД.КД М,ДУЙРУД ПД ИМЕШРД.РПР,ДКД ;ЕОРШРКИУД МФ;ФЪ - ЛЦЙ,ЕТКР /Ф.ЕИЙР Р УД,ОРФ.ФХРС.