Д-Р АНГЕЛ КЛИНКАЧЕВ - АИП ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦ.МЕД. ПОМОЩ ПО КАРДИОЛОГИЯ И ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Адрес: София, Илинден бл. 63 вх. В ет. 3 ап. 6

Телефон: 0887281640

Това е начинът, по който в Golden Pages е вписана фирма Д-Р Ангел Клинкачев - Аип За Извънболнична Спец.мед. Помощ По Кардиология И Вътрешни Болести с адрес София, Илинден бл. 63 вх. В ет. 3 ап. 6 и телефон 0887281640. Основната дейност на Д-Р Ангел Клинкачев - Аип За Извънболнична Спец.мед. Помощ По Кардиология И Вътрешни Болести е "Медицински кабинети". Ако изпишете на латиница по погрешка името на фирмата, би се получило D-R ANGЕL KLINKA`ЕW - AIP ZA IZWYNBOLNI`NA SPЕC.MЕD. POMOЩ PO KARDIOLOGIQ I WYTRЕШNI BOLЕSTI или O-, DKHE. U.RKUD'EL - DRM PD RPLCK/F.KR'KD IME[.;EO. MF;FY MF UD,ORF.FHRS R LCJ,ETKR /F.EIJR. Ако пък объркате фонетична и БДС подредба, вероятно търсите Д-Р Ангел Клинкачев - Аип За Извънболнична Спец.мед. Помощ По Кардиология И Вътрешни Болести ако сте въвели А-И ЬХЖЕВ НВСХНЬ(ЕУ - ЬСЗ ЮЬ СЮУЩХФДВХС(ХЬ ЯЗЕЪЛПЕАЛ ЗДПД; ЗД НЬИАСДВДЖС, С УЩШИЕЦХС ФДВЕЯШС или О-, ДКХЕ. У.РКУД'ЕЛ - ДРМ ПД РПЛЦК/Ф.КР'КД ИМЕШ.;ЕО. МФ;ФЪ МФ УД,ОРФ.ФХРС Р ЛЦЙ,ЕТКР /Ф.ЕИЙР.