ДОМ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА ТЕОФАНО ПОПОВА

Адрес: Стара Загора, Патриарх Евтимий 196

Телефон: 042 252788

Това е начинът, по който в Golden Pages е вписана фирма Дом За Отглеждане И Възпитание На Деца, Лишени От Родителска Грижа Теофано Попова с адрес Стара Загора, Патриарх Евтимий 196 и телефон 042 252788. Основната дейност на Дом За Отглеждане И Възпитание На Деца, Лишени От Родителска Грижа Теофано Попова е "Домове за деца, лишени от родителски грижи". Ако изпишете на латиница по погрешка името на фирмата, би се получило DOM ZA OTGLЕVDANЕ I WYZPITANIЕ NA DЕCA, LIШЕNI OT RODITЕLSKA GRIVA TЕOFANO POPOWA или OF; PD FJH.EGODKE R LCPMRJDKRE KD OE[DQ .RTEKR FJ ,FORJE.IUD H,RGD JEFBDKF MFMFLD. Ако пък объркате фонетична и БДС подредба, вероятно търсите Дом За Отглеждане И Възпитание На Деца, Лишени От Родителска Грижа Теофано Попова ако сте въвели АДП ЮЬ ДШЖВЕЭАЬХЕ С УЩЮЗСШЬХСЕ ХЬ АЕЪЬР ВСЦЕХС ДШ ИДАСШЕВЯНЬ ЖИСЭЬ ШЕДОЬХД ЗДЗДУЬ или ОФ; ПД ФЙХ.ЕГОДКЕ Р ЛЦПМРЙДКРЕ КД ОЕШДЯ .РТЕКР ФЙ ,ФОРЙЕ.ИУД Х,РГД ЙЕФБДКФ МФМФЛД.