АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - КАБИНЕТ УШНИ, НОСНИ И ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ - Д-Р АСЕН КУЦАРОВ

Адрес: Велико Търново, П.Ю.Тодоров 1 вх. Б

Телефон: 088 838 61 19

Това е начинът, по който в Golden Pages е вписана фирма Амбулатория За Индивидуална Практика За Спецециализирана Медицинска Помощ - Кабинет Ушни, Носни И Гърлени Болести - Д-Р Асен Куцаров с адрес Велико Търново, П.Ю.Тодоров 1 вх. Б и телефон 088 838 61 19. Основната дейност на Амбулатория За Индивидуална Практика За Спецециализирана Медицинска Помощ - Кабинет Ушни, Носни И Гърлени Болести - Д-Р Асен Куцаров е "Медицински кабинети". Ако изпишете на латиница по погрешка името на фирмата, би се получило AMBULATORIQ ZA INDIWIDUALNA PRAKTIKA ZA SPЕCЕCIALIZIRANA MЕDICINSKA POMOЩ - KABINЕT UШNI, NOSNI I GYRLЕNI BOLЕSTI - D-R ASЕN KUCAROW или D;/W.DJF,RS PD RKORLROWD.KD M,DUJRUD PD IME[E[RD.RPR,DKD ;EOR[RKIUD MF;FY - UD/RKEJ WTKRQ KFIKR R HC,.EKR /F.EIJR - O-, DIEK UW[D,FL. Ако пък объркате фонетична и БДС подредба, вероятно търсите Амбулатория За Индивидуална Практика За Спецециализирана Медицинска Помощ - Кабинет Ушни, Носни И Гърлени Болести - Д-Р Асен Куцаров ако сте въвели ЬПФКВЬШДИС, ЮЬ СХАСУСАКЬВХЬ ЗИЬНШСНЬ ЮЬ ЯЗЕЪЕЪСЬВСЮСИЬХЬ ПЕАСЪСХЯНЬ ЗДПД; - НЬФСХЕШ КЦХСР ХДЯХС С ЖЩИВЕХС ФДВЕЯШС - А-И ЬЯЕХ НКЪЬИДУ или Д;/В.ДЙФ,РС ПД РКОРЛРОВД.КД М,ДУЙРУД ПД ИМЕШЕШРД.РПР,ДКД ;ЕОРШРКИУД МФ;ФЪ - УД/РКЕЙ ВТКРЯ КФИКР Р ХЦ,.ЕКР /Ф.ЕИЙР - О-, ДИЕК УВШД,ФЛ.