АКАДЕМИЧНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес: София, Цариградско шосе 125 бл. 4 ет. 1, кабинет 112

Телефон: 02 9715184

Това е начинът, по който в Golden Pages е вписана фирма Академично Сдружение За Организиране И Провеждане На Специализации На Служители От Държавната Администрация с адрес София, Цариградско шосе 125 бл. 4 ет. 1, кабинет 112 и телефон 02 9715184. Основната дейност на Академично Сдружение За Организиране И Провеждане На Специализации На Служители От Държавната Администрация е "Организации и дружества с нестопанска цел". Ако изпишете на латиница по погрешка името на фирмата, би се получило AKADЕMI`NO SDRUVЕNIЕ ZA ORGANIZIRANЕ I PROWЕVDANЕ NA SPЕCIALIZACII NA SLUVITЕLI OT DYRVAWNATA ADMINISTRACIQ или DUDOE;R'KF IO,WGEKRE PD F,HDKRPR,DKE R M,FLEGODKE KD IME[RD.RPD[RR KD I.WGRJE.R FJ OC,GDLKDJD DO;RKRIJ,D[RS. Ако пък объркате фонетична и БДС подредба, вероятно търсите Академично Сдружение За Организиране И Провеждане На Специализации На Служители От Държавната Администрация ако сте въвели ЬНЬАЕПС(ХД ЯАИКЭЕХСЕ ЮЬ ДИЖЬХСЮСИЬХЕ С ЗИДУЕЭАЬХЕ ХЬ ЯЗЕЪСЬВСЮЬЪСС ХЬ ЯВКЭСШЕВС ДШ АЩИЭЬУХЬШЬ ЬАПСХСЯШИЬЪС, или ДУДОЕ;Р'КФ ИО,ВГЕКРЕ ПД Ф,ХДКРПР,ДКЕ Р М,ФЛЕГОДКЕ КД ИМЕШРД.РПДШРР КД И.ВГРЙЕ.Р ФЙ ОЦ,ГДЛКДЙД ДО;РКРИЙ,ДШРС.