• ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ

  телефон:
  056 817 696
  адрес:
  Бургас, ул. Хр.Ботев 42

  В Golden Pages фирма ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ, с адрес Бургас, ул. Хр.Ботев 42 и телефон 056 817 696 е вписана с основна дейност Професионални училища и центрове.
  Ако на клавиатурата Ви се объркат фонетична и БДС подредба, вероятно търсите ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ, ако сте написали ЗИДОЕЯСДХЬВХЬ ЖСПХЬЮС, ЗД ЕВЕНШИДШЕГХСНЬ С ЕВЕНШИДХСНЬ НДХЯШЬХШСХ ОДШСХДУ или М,ФБЕИРФКД.КД ХР;КДПРС МФ Е.ЕУЙ,ФЙЕНКРУД Р Е.ЕУЙ,ФКРУД УФКИЙДКЙРК БФЙРКФЛ. Ако пък изпишете на латиница по погрешка името на фирмата, бихте въвели PROFЕSIONALNA GIMNAZIQ PO ЕLЕKTROTЕHNIKA I ЕLЕKTRONIKA KONSTANTIN FOTINOW или M,FBEIRFKD.KD HR;KDPRS MF E.EUJ,FJENKRUD R E.EUJ,FKRUD UFKIJDKJRK BFJRKFL.

  класификация на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ: