МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СИЛИСТРА

Болници

Адрес: СИЛИСТРА, ул. Петър Мутафчиев 80

Телефон: 086823690

В Golden Pages фирма МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СИЛИСТРА, с адрес СИЛИСТРА, ул. Петър Мутафчиев 80 и телефон 086823690 е вписана с основна дейност Болници. Ако на клавиатурата Ви се объркат фонетична и БДС подредба, вероятно търсите МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СИЛИСТРА, ако сте написали ПХДЖДЗИДОСВХЬ ФДВХСЪЬ ЮЬ ЬНШСУХД ВЕ(ЕХСЕ - ЯСВСЯШИЬ или ;КФХФМ,ФБР.КД /Ф.КРШД ПД ДУЙРЛКФ .Е'ЕКРЕ - ИР.РИЙ,Д. Ако пък изпишете на латиница по погрешка името на фирмата, бихте въвели MNOGOPROFILNA BOLNICA ZA AKTIWNO LЕ`ЕNIЕ - SILISTRA или ;KFHFM,FBR.KD /F.KR[D PD DUJRLKF .E'EKRE - IR.RIJ,D.