• МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СИЛИСТРА АД

  телефон:
  086 823690
  адрес:
  СИЛИСТРА, ул. Петър Мутафчиев 80

  В Golden Pages фирма МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СИЛИСТРА АД, с адрес СИЛИСТРА, ул. Петър Мутафчиев 80 и телефон 086 823690 е вписана с основна дейност Болници.
  Ако на клавиатурата Ви се объркат фонетична и БДС подредба, вероятно търсите МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СИЛИСТРА АД, ако сте написали ПХДЖДЗИДОСВХЬ ФДВХСЪЬ ЮЬ ЬНШСУХД ВЕ(ЕХСЕ - ЯСВСЯШИЬ ЬА или ;КФХФМ,ФБР.КД /Ф.КРШД ПД ДУЙРЛКФ .Е'ЕКРЕ - ИР.РИЙ,Д ДО. Ако пък изпишете на латиница по погрешка името на фирмата, бихте въвели MNOGOPROFILNA BOLNICA ZA AKTIWNO LЕ`ЕNIЕ - SILISTRA AD или ;KFHFM,FBR.KD /F.KR[D PD DUJRLKF .E'EKRE - IR.RIJ,D DO.

  класификация на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СИЛИСТРА АД: