Автогазови уредби

Когато монтирате газова уредба в автомобила си е важно това да стане в специализиран за целта сервиз. Опитните и квалифицирани специалисти в сервиза за автогазови уредби и настройката на газови инжекциони ще могат да ви помогнат с:
•    конкретна информация за вашия модел превозно средство
•    подходящи диагностични прибори и инструменти за бърз и качествен монтаж
•    необходимите допълнителни части и устройства за вашия модел автомобил
•    специализирани диагностични прибори за проверка състоянието на двигателя

След като монтажът на двугоривния инжекционен двигател е извършен, трябва да знаете, че:
•    Не бива да оставяте бензиновия резервоар празен или с много малко бензин, защото това би могло да се окаже фатално за бензиновата помпа на вашия автомобил
•    Използвайте само качествен безоловен бензин, с необходимото октаново число, предписано за вашия автомобил
•    Не забравяйте да смените горивния (бензинов) филтър според честотата, предписана от продизводителя на вашата кола

Полезни връзки:
Комисия за защита на потребителите
Комисия за защита на конкуренцията
Българска национална асоциация на потребителите
Закон за защита на потребителите