Автобусен транспорт в Шумен

Телефон: 089 5785752

Адрес: Шумен, ул. Вардар 12

Телефон: 054 864495

Адрес: Шумен, Гаровплощад

Телефон: 054 830 886

Адрес: Шумен, Местност Месе 16

Телефон: 0887 49 69 28

Адрес: Шумен, бул. Ришки проход 29

Телефон: 054 861289

Адрес: Шумен, Ришки Проход 29