Автоаларми

В съвременния цивилизован свят автомобилът е необходимост, без която икономическата дейност е немислима.

Автомобилите, лични и фирмени, обаче станаха обект и на престъпления-кражби на части от тях или на целия автомобил

 

Поради това фирмите производители започнаха да вграждат в колите алармени системи, с които да предотвратят или дори само да затруднят посегателствата върху тях.За по-старите коли започнаха да се произвеждат автоаларми, които да се монтират допълнително.

Автоалармите се произвеждат от много фирми в цял свят с различни модели и възможности, но основните им функции са едни и същи:предпазване на автомобила от посегателство.

По функционална дейност автоалармата включва паник функция, чрез звуков сигнал; централно заключване на вратите и багажника; блокиране запалването на двигателя при задействане на автоалармата; GPS система.

Автоаларми могат да бъдат закупени от специализирани автомагазини и монтирани в оторизирани сервизи.

При съвременните автомобили автоалармата е нерзделна част от бордовия им компютър.