Аудио, видео, електронна техника и мултимедия в Етрополе

Телефон: 088 7789760

Адрес: Етрополе, Г. Димитров, хотел Етропол, ап. 311