Арматура и арматурни заготовки

Стоманени елементи, вложени в строителни смеси (бетон, зидария) и целящи увеличаване здравината и устойчивостта на конструкциятабносят обще наименование арматура.

Арматурата се зиготва от стоманени продукти  с различна форма и се приспособява към мястото, където трябва да се постави. Най-често за арматура се говори  в строителството при направата на носещи колони, носещи плочи ( етажни например), подпори и носещи греди при мостове, надлези, тунели и др.

Стоманата от която се изработват арматурите е незакалена, за да позволява огъване „ на студено”, при което не се губи нейната еластичност. Тя идва на строителната площадка във вид на пръти с определена дължина и дебелина, гладки или рифеловани ( „накъдрени” по повърхността); гладко желязо, навито на кангали, също с различен диаметър; стоманен булб-кухи или плътни отливки от желязо във формата на цилиндър, сфера, куб или друга, подходяща за конкретния строеж.

За улесняване изготвянето на арматурата за строежите се правят т.нар. армировъчни заготовки в специализирани фирми, като след това се пренасят до обекта и се слагат на място. Това са например арматурни мрежи, арматурни стълбове, като на място се извършва съединяването на различните арматури, обикновено чрез заваряване.

От арматурна стомана могат да се изграждат и открити метални констрикции.

При необходимост от по-голяма якост или други специални цели арматура и арморивъчни заготовки могат да се направят и от сплавни стомани, но цената им е многократно по-голяма.Съвременните технологии са отворени към използването на нови материали, вкл. На пластамасите, стига стабилността на конструкциите да е осигурена на 100 процента.

Общото изскване за всички арнатурни изделия е да запазят своята еластичност, с което се осигурява устойчивостта на построеното на природни катаклизми.