Архитектурна дейност в Велико Търново

Архитектурни проекти от Любомирски

Велико Търново, ул. Поп Харитон 1

Архитектурно проектиране. Изготвяне на застроителни и регулационни планове. Комплексно проектиране до издаване Разрешение за строеж. Изготвяне на идейни, технически и работни проекти. Визуализация и 3D изображения на проекти.

Телефон: 088 9442399

Адрес: Велико Търново, Освобождение 51

Телефон: 087 8598353

Адрес: Варна, Христо Ботев ул. Отец Паисий 36 ет. 5 ап. 108

Телефон: 062 601 589

Адрес: Велико Търново, ул. Велчо Джамджията 12

Телефон: 088 686 10 07

Адрес: Велико Търново, Ален мак 6 вх. Б