Аптеки в Плевен

Телефон: 064 802028

Адрес: Плевен, Карлово 12

Телефон: 064 800381

Адрес: Плевен, Данаил Попов 16

Телефон: 064 871440

Адрес: Плевен, Дружба бл. 216 вх. Г

Телефон: 064 848903

Адрес: Плевен, Гренадерска 40 вх. Б

Телефон: 064 806325

Адрес: Плевен, А.Халачев 9

Телефон: 064 801986

Адрес: Плевен, Георги Кочев 71

Телефон: 064 847959

Адрес: Плевен, Лозенград 27

Телефон: 064 830559

Адрес: Плевен, Мара Денчева бл. 5

Телефон: 088 8844620

Адрес: Плевен, Сан Стефано 12

Телефон: 064 800335

Адрес: Плевен, Възраждане 1