Аптеки в Батак

МАРК ДИ-Р.ГЕОРГИЕВА

Батак, П.Горанов 1

Аптеката извършва търговия на дребно с лекарствени продукти.

Телефон: 034 448 619

Адрес: Пазарджик, Н.Ръжанков 11

Телефон: 034 445226

Адрес: Пазарджик, Втори Януари 19

Телефон: 034 441 329

Адрес: Пазарджик, Св.Иван Рилски 2

Телефон: 088 8597050

Адрес: Пазарджик, Бенковска 13

Телефон: 034 441 405

Адрес: Пазарджик, Г.Бенковски 127

Телефон: 034 445 645

Адрес: Пазарджик, Съединение

Телефон: 034 440554

Адрес: Пазарджик, Св.Арахангел 19А

Телефон: 034 440017

Адрес: Пазарджик, Илион Стамболиев 11

Телефон: 034 440 107

Адрес: Пазарджик, Константин Величков 75