Амбалаж и амбалажни съдове - производство и търговия в Велико Търново

ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

Велико Търново, ул. Стоянчо Ахчар 21

Еднократна употреба ООД - извършва търговия с продукти за еднократна употреба - торбички, чували за смет, пликове и др. Високо качество на продукцията, отлично обучен персонал, коректност и лоялност към партньори и клиенти, ниски цени.