Алкохолни напитки - производство и търговия в Пловдив

Телефон: 089 8685 383

Адрес: Пловдив, Брезовско шосе 2

Телефон: 032 962200

Адрес: Пловдив, Брезовско шосе 142, Бивша яйцебаза