Агрохимически препарати - торове и растителна защита - производство в Ловеч