Агенции за организиране нa тържества в Бургас

ПАНДА ФОЙЕРВЕРКИ

Телефон: 0887242891

Бургас, ул. Места 41

Постоянна наличност на богата гама от висококачествени пироизделия - фойерверки. Винаги сме в готовност да задоволим желанията на клиентите, поради което поддържаме количества от основните класове най-употребявани фойерверки.

Телефон: 089 9989034

Адрес: Бургас, ул. Юрий Венелин 10

Телефон: 089 8 718 688

Адрес: Бургас, Александър Стамболийски 14

Телефон: 088 5 221 028

Адрес: Бургас, ул. Дебелт 14А

Телефон: 088 5927106

Адрес: Бургас, ул. Македония 21А

Телефон: 0885 867476

Адрес: Бургас, ул. Хр. Ботев 1