Адвокати в Велико Търново

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ВЕКИЛОВА, НЯГОЛОВ

Телефон: 062620135

Велико Търново, ул. Васил Левски 27. вх. В

Кантората предлага професионално и комплексно правно обслужване на български и чуждестранни граждани и фирми в следните области: данъчно право, гражданско право, търговско и корпоративно право, административно право, облигационно право.

Телефон: 088 7005030

Адрес: Велико Търново, Възрожденска 1

Телефон: 062 631 165

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39, кантора 215

Телефон: 062 630590

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39

Телефон: 062 638846

Адрес: Велико Търново, Възрожденска 1 вх. А

Телефон: 032 632733

Адрес: Пловдив, Райко Даскалов 72

Телефон: 062 631041

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39 ап. 309

Телефон: 062 629 246

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39, ет.1, кантора 202

Телефон: 062 630580

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39,оф.310

Телефон: 062 603628

Адрес: Велико Търново, Васил Левски 29 вх. Б