Адвокати в Велико Търново

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ВЕКИЛОВА, НЯГОЛОВ

Телефон: 062620135

Велико Търново, ул. Васил Левски 27. вх. В

Кантората предлага професионално и комплексно правно обслужване на български и чуждестранни граждани и фирми в следните области: данъчно право, гражданско право, търговско и корпоративно право, административно право, облигационно право.

Телефон: 088 5199629

Адрес: Велико Търново, Козлодуй 6 ет. 10 ап. 38

Телефон: 062 603 044

Адрес: Велико Търново, България 1

Телефон: 062 600603

Адрес: Велико Търново, В.Левски 27 вх. А

Телефон: 062 629 246

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39, ет.1, кантора 202

Телефон: 088 7943412

Адрес: Велико Търново, България 4 вх. Б ет. 2

Телефон: 062 606313

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39

Телефон: 062 620100

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39

Телефон: 062 600 177

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39, ет.4, офис 41