Адвокати в Велико Търново

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ВЕКИЛОВА, НЯГОЛОВ

Телефон: 062620135

Велико Търново, ул. Васил Левски 27. вх. В

Кантората предлага професионално и комплексно правно обслужване на български и чуждестранни граждани и фирми в следните области: данъчно право, гражданско право, търговско и корпоративно право, административно право, облигационно право.

Телефон: 062 620100

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39

Телефон: 062 603 130

Адрес: Велико Търново, Васил Левски 21

Телефон: 062 605 800

Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39

Телефон: 088 9001123

Адрес: Велико Търново, България 4 вх. Б ет. 2

Телефон: 062 603 072

Адрес: Велико Търново, Бачо Киро 1

Телефон: 062 631041

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39 ап. 309

Телефон: 062 623518

Адрес: Велико Търново, Акация 9

Телефон: 062 630 537

Адрес: Велико Търново, Възрожденска 1А, сутерен

Телефон: 062 629 963

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39 ет. 2 ап. 306