Адвокати в Велико Търново

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ВЕКИЛОВА, НЯГОЛОВ

Телефон: 062620135

Велико Търново, ул. Васил Левски 27. вх. В

Кантората предлага професионално и комплексно правно обслужване на български и чуждестранни граждани и фирми в следните области: данъчно право, гражданско право, търговско и корпоративно право, административно право, облигационно право.

Телефон: 062 630 545

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39

Телефон: 062 620100

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39

Телефон: 062 629 246

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39, ет.1, кантора 202

Телефон: 088 7005030

Адрес: Велико Търново, Възрожденска 1

Телефон: 062 606313

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39

Телефон: 062 631 061

Адрес: Велико Търново, Възрожденска 1 вх. А

Телефон: 062 603 044

Адрес: Велико Търново, България 1

Телефон: 062 605840

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39, офис 204

Телефон: 062 603 072

Адрес: Велико Търново, Бачо Киро 1