Адвокати в Велико Търново

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ВЕКИЛОВА, НЯГОЛОВ

Телефон: 062620135

Велико Търново, ул. Васил Левски 27. вх. В

Кантората предлага професионално и комплексно правно обслужване на български и чуждестранни граждани и фирми в следните области: данъчно право, гражданско право, търговско и корпоративно право, административно право, облигационно право.

Телефон: 062 605840

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39, офис 204

Телефон: 062 623518

Адрес: Велико Търново, Акация 9

Телефон: 062 630 545

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39

Телефон: 062 638846

Адрес: Велико Търново, Възрожденска 1 вх. А

Телефон: 062 603628

Адрес: Велико Търново, Васил Левски 29 вх. Б

Телефон: 062 630546

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39

Телефон: 062 631041

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39 ап. 309