Адвокати в Велико Търново

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ВЕКИЛОВА, НЯГОЛОВ

Телефон: 062620135

Велико Търново, ул. Васил Левски 27. вх. В

Кантората предлага професионално и комплексно правно обслужване на български и чуждестранни граждани и фирми в следните области: данъчно право, гражданско право, търговско и корпоративно право, административно право, облигационно право.

Телефон: 062 603 044

Адрес: Велико Търново, България 1

Телефон: 062 620100

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39

Телефон: 088 8449957

Адрес: Велико Търново, Възрожденска 2А

Телефон: 088 8403752

Адрес: Велико Търново, Васил Левски 15

Телефон: 062 603562

Адрес: Велико Търново, В.Левски 3

Телефон: 062 623518

Адрес: Велико Търново, Акация 9

Телефон: 062 601641

Адрес: Велико Търново, Възрожденска 19