Адвокати в Велико Търново

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ВЕКИЛОВА, НЯГОЛОВ

Телефон: 062620135

Велико Търново, ул. Васил Левски 27. вх. В

Кантората предлага професионално и комплексно правно обслужване на български и чуждестранни граждани и фирми в следните области: данъчно право, гражданско право, търговско и корпоративно право, административно право, облигационно право.

Телефон: 062 638846

Адрес: Велико Търново, Възрожденска 1 вх. А

Телефон: 088 5199629

Адрес: Велико Търново, Козлодуй 6 ет. 10 ап. 38

Телефон: 062 629 246

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39, ет.1, кантора 202

Телефон: 062 631041

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39 ап. 309

Телефон: 062 650123

Адрес: Велико Търново, Ценко Церковски 39, офис 408

Телефон: 062 601641

Адрес: Велико Търново, Възрожденска 19

Телефон: 088 8449957

Адрес: Велико Търново, Възрожденска 2А

Телефон: 088 7341289

Адрес: Велико Търново, Възрожденска 1А

Телефон: 062 600603

Адрес: Велико Търново, В.Левски 27 вх. А