Адвокати в Велико Търново

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ВЕКИЛОВА, НЯГОЛОВ

Телефон: 062620135

Велико Търново, ул. Васил Левски 27. вх. В

Кантората предлага професионално и комплексно правно обслужване на български и чуждестранни граждани и фирми в следните области: данъчно право, гражданско право, търговско и корпоративно право, административно право, облигационно право.

Телефон: 062 605 800

Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39

Телефон: 062 620100

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39

Телефон: 062 631 165

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39, кантора 215

Телефон: 088 8403752

Адрес: Велико Търново, Васил Левски 15

Телефон: 062 630590

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39

Телефон: 062 603628

Адрес: Велико Търново, Васил Левски 29 вх. Б

Телефон: 062 603 130

Адрес: Велико Търново, Васил Левски 21

Телефон: 088 8388318

Адрес: Велико Търново, Възрожденска 1А

Телефон: 088 7943412

Адрес: Велико Търново, България 4 вх. Б ет. 2