Адвокати в Велико Търново

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ВЕКИЛОВА, НЯГОЛОВ

Телефон: 062620135

Велико Търново, ул. Васил Левски 27. вх. В

Кантората предлага професионално и комплексно правно обслужване на български и чуждестранни граждани и фирми в следните области: данъчно право, гражданско право, търговско и корпоративно право, административно право, облигационно право.

Телефон: 062 603 130

Адрес: Велико Търново, Васил Левски 21

Телефон: 062 600 177

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39, ет.4, офис 41

Телефон: 062 629 246

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39, ет.1, кантора 202

Телефон: 062 606313

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39

Телефон: 062 630 537

Адрес: Велико Търново, Възрожденска 1А, сутерен

Телефон: 062 603 044

Адрес: Велико Търново, България 1

Телефон: 089 6688991

Адрес: Велико Търново, Ален мак 6Б вх. Б ап. 22

Телефон: 062 603628

Адрес: Велико Търново, Васил Левски 29 вх. Б