Адвокати в Велико Търново

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ВЕКИЛОВА, НЯГОЛОВ

Телефон: 062620135

Велико Търново, ул. Васил Левски 27. вх. В

Кантората предлага професионално и комплексно правно обслужване на български и чуждестранни граждани и фирми в следните области: данъчно право, гражданско право, търговско и корпоративно право, административно право, облигационно право.

Телефон: 088 8403752

Адрес: Велико Търново, Васил Левски 15

Телефон: 062 603628

Адрес: Велико Търново, Васил Левски 29 вх. Б

Телефон: 062 650123

Адрес: Велико Търново, Ценко Церковски 39, офис 408

Телефон: 088 5199629

Адрес: Велико Търново, Козлодуй 6 ет. 10 ап. 38

Телефон: 088 7943412

Адрес: Велико Търново, България 4 вх. Б ет. 2

Телефон: 062 603562

Адрес: Велико Търново, В.Левски 3

Телефон: 062 631565

Адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 39,оф.304

Телефон: 062 603 130

Адрес: Велико Търново, Васил Левски 21

Телефон: 062 600466

Адрес: Велико Търново, Цар Освободител 1