Адвокати в Сливен

АДВОКАТ ТАНЯ САВОВА

Телефон: 044623848

Сливен, пл. Александър Стамболийски 1, Бизнес Център ПЕЧ, ет.3, офис 316

Адвокат Таня Савова купува приоритетно земеделска земя в землищата на община Карнобат и община Сливен, както и във всички останали общини в цялата страна. Изкупуване на земя при готови документи, до данъчни оценки включително плащане веднага.

Телефон: 088 9810877

Адрес: Сливен, бул. Цар Освободител 4 ет. 4

Телефон: 088 8280103

Адрес: Сливен, Ал. Стамболийски 1, к-с Печ, офис 204

Телефон: 044 622 266

Адрес: Сливен, Макгахан 4

Телефон: 088 5931743

Адрес: Сливен, Г.С.Раковски 11

Телефон: 044 623 324

Адрес: Сливен, Г.С.Раковски 9

Телефон: 044 624 044

Адрес: Сливен, Г.С.Раковски 1 ет. 1 ап. 1

Телефон: 044 625 765

Адрес: Сливен, Александър Стамболийски 1, комплекс Печ, ет. 3, офис 312

Телефон: 088 7880352

Адрес: Сливен, Георги С. Раковски 9, стая 1