Адвокати в Сливен

АДВОКАТ ТАНЯ САВОВА

Телефон: 044623848

Сливен, пл. Александър Стамболийски 1, Бизнес Център ПЕЧ, ет.3, офис 316

Адвокат Таня Савова купува приоритетно земеделска земя в землищата на община Карнобат и община Сливен, както и във всички останали общини в цялата страна. Изкупуване на земя при готови документи, до данъчни оценки включително плащане веднага.

Телефон: 088 7880352

Адрес: Сливен, Георги С. Раковски 9, стая 1

Телефон: 044 622 266

Адрес: Сливен, Макгахан 4

Телефон: 044 623 297

Адрес: Сливен, Хаджи Димитър 32

Телефон: 044 625 765

Адрес: Сливен, Александър Стамболийски 1, комплекс Печ, ет. 3, офис 312

Телефон: 044 624391

Адрес: Сливен, Одрин 17

Телефон: 044 662 767

Адрес: Сливен, Раковски 1, офис 7

Телефон: 044 623343

Адрес: Сливен, Д-р Миркович вх. 1

Телефон: 044662999

Адрес: Сливен, Хаджи Димитър 1