Адвокати в Сливен

АДВОКАТ ТАНЯ САВОВА

Телефон: 044623848

Сливен, пл. Александър Стамболийски 1, Бизнес Център ПЕЧ, ет.3, офис 316

Адвокат Таня Савова купува приоритетно земеделска земя в землищата на община Карнобат и община Сливен, както и във всички останали общини в цялата страна. Изкупуване на земя при готови документи, до данъчни оценки включително плащане веднага.

Телефон: 044 662 767

Адрес: Сливен, Раковски 1, офис 7

Телефон: 044 624 686

Адрес: Сливен, Цар Освободител 4 вх. 4

Телефон: 044 622362

Адрес: Сливен, Д.Пехливанов 2

Телефон: 044 622602

Адрес: Сливен, Хаджи Димитър 2

Телефон: 0898 341 668

Адрес: Сливен, Великокняжевска 12 ап. 5

Телефон: 044 623 297

Адрес: Сливен, Хаджи Димитър 32

Телефон: 044662999

Адрес: Сливен, Хаджи Димитър 1

Телефон: 044 624037

Адрес: Сливен, Славянска 3