Адвокати в Провадия

АДВОКАТ ДОНКА КОСТОВА

Провадия, Цар Освободител 23А

Офисът на адвокат Донка Костова се намира на градския площад в град Провадия. Граждански и наказателни дела, както и покупко-продажба на земеделски земи.

Телефон: 0518 44121

Адрес: Провадия, ул. Александър Стамболийски 25

Телефон: 0518 44014

Адрес: Провадия, Граф Игнатиев 1