Адвокати в Попово

АДВОКАТ НАДЯ ГЕОРГИЕВА

Попово, ул. Кирил и Методий 5, ет.2

Юридически услуги в областта на гражданското, вещното, облигационното, търговското и семейното право. Учредяване на всякакъв вид търговски дружества, сдружения с нестопанска цел и кооперации. Изготвяне на различни видове договори и нотариални актове.

Телефон: 0608 44238

Адрес: Попово, Кирил и Методий 5

Телефон: 0608 42533

Адрес: Попово, Св.Св.Кирил и Методий 3 ет. 2

Телефон: 0608 41401

Адрес: Попово, Св.Св.Кирил и Методий 3

Телефон: 0608 41728

Адрес: Попово, Хаджи Димитър 22

Телефон: 088 6467014

Адрес: Попово, Кирил и Методий 5

Телефон: 0608 42338

Адрес: Попово, Просветна 1