Адвокати в Хасково

АДВОКАТСКА КЪЩА СТОЯНОВ И СЪДРУЖНИЦИ

Телефон: 0877928201; 0879650644

Хасково, ул. Хан Кубрат 8, ет. 4, ап. 23

Адвокати - наказателно право и гражданско право, правни консултации, юридически услуги, специализирани правни консултации по тежки криминални дела-контрабанда, наркотици, убийства, трафик и др., семейно, наследствено, търговско право, регистрация

Телефон: 038 622036

Адрес: Хасково, В.Друмев 13 ет. 4 ап. 5

Телефон: 088 7271117

Адрес: Хасково, Хр.Ботев 1, офис 416

Телефон: 038 664330

Адрес: Хасково, Хр.Ботев 1

Телефон: 038 663377

Адрес: Хасково, Хр.Ботев 1

Телефон: 038 665825

Адрес: Хасково, България 150

Телефон: 038 661445

Адрес: Хасково, В. Друмев 13 ет. 4 ап. 5

Телефон: 038 622080

Адрес: Хасково, Хан Кубрат 8

Телефон: 088 8229736

Адрес: Хасково, Драгоман 14 ет. 2 ап. 433