Адвокати в Хасково

АДВОКАТСКА КЪЩА СТОЯНОВ И СЪДРУЖНИЦИ

Телефон: 0879650644; 0877928201

Хасково, ул. Хан Кубрат 8, ет. 4, ап. 23

Адвокати - наказателно право и гражданско право, правни консултации, юридически услуги, специализирани правни консултации по тежки криминални дела-контрабанда, наркотици, убийства, трафик и др., семейно, наследствено, търговско право, регистрация

Телефон: 038 624177

Адрес: Хасково, Велико Търново 12

Телефон: 038 624185

Адрес: Хасково, Хр.Ботев 1

Телефон: 038 622975

Адрес: Хасково, България 53

Телефон: 038 622036

Адрес: Хасково, В.Друмев 13 ет. 4 ап. 5

Телефон: 0887 125914

Адрес: Хасково, ул. Страшимир 1-3 вх. В ет. 2 ап. 21

Телефон: 038 662246

Адрес: Хасково, Хан Кубрат 4

Телефон: 038 661081

Адрес: Хасково, Враня 2