Адвокати в Хасково

АДВОКАТСКА КЪЩА СТОЯНОВ И СЪДРУЖНИЦИ

Телефон: 0877928201; 0879650644

Хасково, ул. Хан Кубрат 8, ет. 4, ап. 23

Адвокати - наказателно право и гражданско право, правни консултации, юридически услуги, специализирани правни консултации по тежки криминални дела-контрабанда, наркотици, убийства, трафик и др., семейно, наследствено, търговско право, регистрация

Телефон: 038 661012

Адрес: Хасково, Хр.Ботев 1

Телефон: 038 665262

Адрес: Хасково, Цар Самуил 17

Телефон: 038 661 087

Адрес: Хасково, България 53

Телефон: 089 8514591

Адрес: Хасково, Драгоман 130А

Телефон: 038 662246

Адрес: Хасково, Хан Кубрат 4

Телефон: 038 624185

Адрес: Хасково, Хр.Ботев 1

Телефон: 038 665825

Адрес: Хасково, България 150

Телефон: 038 622036

Адрес: Хасково, В.Друмев 13 ет. 4 ап. 5

Телефон: 038 622975

Адрес: Хасково, България 53