Адвокати в Хасково

АДВОКАТСКА КЪЩА СТОЯНОВ И СЪДРУЖНИЦИ

Телефон: 0879650644; 0877928201

Хасково, ул. Хан Кубрат 8, ет. 4, ап. 23

Адвокати - наказателно право и гражданско право, правни консултации, юридически услуги, специализирани правни консултации по тежки криминални дела-контрабанда, наркотици, убийства, трафик и др., семейно, наследствено, търговско право, регистрация

Телефон: 088 8229736

Адрес: Хасково, Драгоман 14 ет. 2 ап. 433

Телефон: 038 624185

Адрес: Хасково, Хр.Ботев 1

Телефон: 038 624277

Адрес: Хасково, Хан Кубрат 8

Телефон: 038 661445

Адрес: Хасково, В. Друмев 13 ет. 4 ап. 5

Телефон: 038 661012

Адрес: Хасково, Хр.Ботев 1

Телефон: 038 663377

Адрес: Хасково, Хр.Ботев 1

Телефон: 088 8701091

Адрес: Хасково, Преслав 24 ет. 2

Телефон: 038 661 087

Адрес: Хасково, България 53

Телефон: 038 661427

Адрес: Хасково, Проф.д-р А.Златаров 23-25