Адвокати в Добрич

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО КИРЯКОВИ И КО

Добрич, ул. Независимост 2А, ет. 3

Адвокатското дружество е специализирано в областта на консултантските услуги, включващи осигуряване на правното обслужване, което обхваща следните правни отрасли - гражданско право, търговско право, административно право, данъчно право.

Телефон: 058 605792

Адрес: Добрич, 25 септември,Търговски к-с А2

Телефон: 058 604517

Адрес: Добрич, Д-р Ив.Пенаков бл. 15 вх. Б

Телефон: 058 602671

Адрес: Добрич, Г.Кирков 9

Телефон: 088 7800818

Адрес: Добрич, бул. 25-ти септември, Централна градска част-пешех

Телефон: 088 7712444

Адрес: Добрич, Д.Петков 4

Телефон: 058 602466

Адрес: Добрич, Любен Каравелов 11

Телефон: 058 603608

Адрес: Добрич, Добруджа 28

Телефон: 058 602639

Адрес: Добрич, Ген.П.Киселов 2

Телефон: 058 605380

Адрес: Добрич, Д-р Ив.Пенаков 13