Адвокати в Добрич

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО КИРЯКОВИ И КО

Добрич, ул. Независимост 2А, ет. 3

Адвокатското дружество е специализирано в областта на консултантските услуги, включващи осигуряване на правното обслужване, което обхваща следните правни отрасли - гражданско право, търговско право, административно право, данъчно право.

Телефон: 058 603483

Адрес: Добрич, Любен Каравелов 11

Телефон: 0896 169487

Адрес: Добрич, ул. Генерал Киселов 1 ет. 2 ап. 205

Телефон: 058 604549

Адрес: Добрич, Ген.П.Киселов 5

Телефон: 058 602639

Адрес: Добрич, Ген.П.Киселов 2

Телефон: 058 602888

Адрес: Добрич, 25-ти септември 56

Телефон: 058 604694

Адрес: Добрич, Д-р К.Стоилов 5

Телефон: 058 605380

Адрес: Добрич, Д-р Ив.Пенаков 13

Телефон: 088 7800818

Адрес: Добрич, бул. 25-ти септември, Централна градска част-пешех

Телефон: 058 836155

Адрес: Добрич, Независимост 19 вх. А ет. 2 ап. 3