Абразивни материали и изделия - производство и търговия

Абразивните материали се използват за изработването на инструменти, необходими за повърхностна обработка на изделия от дърво, метал, твърди минерали(мрамор, гранит, варовик).

Самият абразив представлява частици от минерал с различна големина(от няколко микрона до дести от милиметъра), поставени на носител и сравнително голяма твърдост.

Различават се по-меки и по-твърди абразиви, в зависимост от материала, който ще обработват: дърво, метал и др.

Според носителя на абразива инструментите могат да са дискове за рязане и шлайфане, плочи за грубо и фино шлайфане, въртящи инструменти с различен профил на работната глава.Абразивът може да бъде поставен и върху основа от хратия, пластична лента,текстилни подложки.Носителите могат да са и флуидни-абразивът се разпространява чрез въздушна струя, вода или друг флуид.

Обработката на изделията се извършва на няколко етапа, започвайки с грубо почистване и завършвайки с шлайфане.

Основното изискване при работа с абразив е твърдостта на използвания такъв да е по-голяма от твърдостта на обработвания материал(повърхност).