Абонамент за вестници, списания и книги в България

Телефон: 088 3584886

Адрес: Варна, Младост бл. 148 вх. 1 ет. 2 ап. 14

Телефон: 089 8537452

Адрес: Велико Търново, Иван Сарафов 5