Балнеолечение, профилакториуми и санаториуми в София

САНАТОРНО-ОЗДРАВИТЕЛЕН КОМПЛЕКС КАМЧИЯ

София, ул. Тунджа 53

Санаторно-оздравителен комплекс Камчия е уникално учреждение от нов тип, интегриращо в себе си функции на почивна база, детски лагер, училище, дворец на детското творчество, спортен и рехабилитационен център. Здравословната почивка е при нас!

Телефон: 02 988 59 05

Адрес: София, бул. Васил Левски 54