Балнеолечение, профилакториуми и санаториуми в Сандански