Балнеолечение, профилакториуми и санаториуми в СОФИЯ

САНАТОРНО-ОЗДРАВИТЕЛЕН КОМПЛЕКС КАМЧИЯ

САНАТОРНО-ОЗДРАВИТЕЛЕН КОМПЛЕКС КАМЧИЯ 028581928

адрес: София, ул. Тунджа 53

Балнеолечение, профилакториуми и санаториуми, Ресторанти, Театри, Хотели

Санаторно-оздравителен комплекс 'Камчия' е уникално учреждение от нов тип, интегриращо в себе си функции на почивна база, детски лагер, училище, дворец на детското творчество, спортен и рехабилитационен център.