Агрохимически препарати - торове и растителна защита - производство в БЪЛГАРИЯ

ТИМАК АГРО БЪЛГАРИЯ

ТИМАК АГРО БЪЛГАРИЯ 028731275

телефон: 028703024; 0882 502 520

адрес: София, ул. Манастирска 41

Агрохимически препарати - торове и растителна защита - производство, Препарати за селското стопанство и семена - магазини, Агрохимически услуги

Тимак Агро България е филиал на френската група Рулие. Дейността на фирмата е внос и разпространение на високотехнологични торове и вече повече от 7 години предлагаме широка гама от иновационни продукти, съобразени с нуждите на българското земеделие.

ЕВРО ФЕРТ

ЕВРО ФЕРТ 039165250

телефон: 039165553;

адрес: Димитровград, ул. Химкомбинатска 3

Агрохимически препарати - торове и растителна защита - производство, Агрохимически услуги, Агрохимически препарати - търговия

Продажба и дитрибуция на химически торове, азотни и смесени торове, технически соли – натриев нитрат, амониев бикарбонат, магнезиев хлорат. Почвени анализи, транспорт, агроконсултации. Собствен автопарк.