Адвокати в Бургас

АДВОКАТ ПЕТЯ КОЛЕВА

Телефон: 056 811388

Бургас, ул. Любен Каравелов 5 вх. А ет. 1, ляв

Процесуално представителство по граждански, търговски, административни и изпълнителни дела. Консултации в областите -търговско право (регистрации на дружества), вещно право(проучване на сделки с недвижими имоти), регистрация на фирми и пререгистрация

АДВОКАТСКА КАНТОРА ИВАН КИСЕЛИЧКОВ

Телефон: 089 2220999

Бургас, Сливница 21

Адвокат Киселичков предлага на клиентите си висококвалифицирана юридическа помощ и консултации в много области на правото, високо професионална помощ и защита интересите на клиентите. Предлага абонаментно правно обслужване, процесуална защита.

АДВОКАТ АНА ПАНАЙОТОВА

Бургас, ул. Васил Априлов 16

Адвокат Ана Панайотова предлага юридически услуги и консултации в гр. Бургас и областта. Правна и консултантска помощ. Семейно, гражданско, административно, наказателно, трудово, търговско право. Правни анализи, изготвяне на договори и завещания.

Телефон: 056 810600

Адрес: Бургас, Васил Левски 9 ет. 1

Телефон: 087 7145572

Адрес: Бургас, Лазур бл. 68

Телефон: 056 820 360

Адрес: Бургас, ул. Генерал Гурко 9

Телефон: 056 836803

Адрес: Бургас, Иван Шишман 4 ет. 2

Телефон: 056 832893

Адрес: Бургас, Ст.Стамболов 26

Телефон: 056 828299

Адрес: Бургас, 6 септември 8

Телефон: 056 841849

Адрес: Бургас, Хан Крум 38