Адвокати в Бургас

АДВОКАТ ПЕТЯ КОЛЕВА

Телефон: 056 811388

Бургас, ул. Любен Каравелов 5 вх. А ет. 1, ляв

Процесуално представителство по граждански, търговски, административни и изпълнителни дела. Консултации в областите -търговско право (регистрации на дружества), вещно право(проучване на сделки с недвижими имоти), регистрация на фирми и пререгистрация

АДВОКАТСКА КАНТОРА ИВАН КИСЕЛИЧКОВ

Телефон: 089 2220999

Бургас, Сливница 21

Адвокат Киселичков предлага на клиентите си висококвалифицирана юридическа помощ и консултации в много области на правото, високо професионална помощ и защита интересите на клиентите. Предлага абонаментно правно обслужване, процесуална защита.

АДВОКАТ АНА ПАНАЙОТОВА

Бургас, ул. Васил Априлов 16

Адвокат Ана Панайотова предлага юридически услуги и консултации в гр. Бургас и областта. Правна и консултантска помощ. Семейно, гражданско, административно, наказателно, трудово, търговско право. Правни анализи, изготвяне на договори и завещания.

Телефон: 056 845595

Адрес: Бургас, Патриарх Евтимий 50

Телефон: 056 844669

Адрес: Бургас, Лазур бл. 20

Телефон: 056 836803

Адрес: Бургас, Иван Шишман 4 ет. 2

Телефон: 056 825516

Адрес: Бургас, Мара Гидик 8

Телефон: 056 816 697

Адрес: Бургас, Тр. Китанчев 23 ет. 1

Телефон: 056 827286

Адрес: Бургас, Шейново 19

Телефон: 056 831150

Адрес: Бургас, Цар Симеон 102