Адвокати в СИЛИСТРА

ГС Георгиева и Партньори - БЪЛГАРИЯ ЛЕГАЛ

ГС Георгиева и Партньори - БЪЛГАРИЯ ЛЕГАЛ 029950628

телефон: 029950539;

адрес: София, ул. Васил Левски 46

Адвокати

Ние сме екип от млади и амбициозни адвокати, с офис в град Варна и София, предоставяме експертен съвет при възникнал правен проблем. Специализирани сме във вещно, семейно и наследствено, административно, данъчно и наказателно право.

АДВОКАТ ИВАН ДИМИТРОВ

телефон: 0887 584 313

адрес: СИЛИСТРА, Стефан Караджа 19

Адвокати

АДВОКАТ ЙОВКО МАРИНОВ

телефон: 086823140

адрес: СИЛИСТРА, Цар Шишман 20

Адвокати

АДВОКАТ ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

телефон: 0889 211 826

адрес: Силистра, Илия Блъсков 17А

Адвокати

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ Е.ТОДОРОВА

телефон: 086822095

адрес: СИЛИСТРА, Стефан Караджа 19

Адвокати

АДВОКАТ АТАНАС ЖЕЛЕВ

телефон: 086822266

адрес: СИЛИСТРА, Стефан Караджа 25

Адвокати

АДВОКАТ ИВАН РАДУЛОВ

телефон: 086822135

адрес: СИЛИСТРА, Стефан Караджа 25

Адвокати

АДВОКАТ НИКОЛЕТА КОЛЕВА

телефон: 0888 399 924

адрес: Силистра, Добрич 2, офис 12

Адвокати

АДВОКАТ СЛАВЯНКА СЛАВОВА

телефон: 0878 727 472

адрес: Силистра, Цар Симеон Велики 42

Адвокати

АДВОКАТСКА КАНТОРА СНЕЖИНА ХРИСТОВА

телефон: 086822339

адрес: СИЛИСТРА, Стефан Караджа 25

Адвокати

АДВОКАТ МИХАИЛ ДОБРЕВ

телефон: 086822001

адрес: СИЛИСТРА, Хр.Ботев 2

Адвокати

АДВОКАТ МАРИН МАРИНОВ

телефон: 086820800

адрес: СИЛИСТРА, Симеон Велики 42

Адвокати

АДВОКАТ МАРГАРИТА СЛАВОВА

телефон: 086821234

адрес: СИЛИСТРА, Добрич 2

Адвокати

АДВОКАТ ВИОЛЕТА СИМЕОНОВА

телефон: 086822457

адрес: СИЛИСТРА, Стефан Караджа 25

Адвокати

АДВОКАТ ТОДОР БРАТКОВ

телефон: 086820142

адрес: Силистра, Стефан Караджа 19

Адвокати

АДВОКАТ ДИМИТЪР ГЕНОВ

телефон: 086820290

адрес: Силистра, Стефан Караджа 19

Адвокати

АДВОКАТ ИВАН ПАРУШЕВ

телефон:

адрес: Силистра, Стефан Караджа 19

Адвокати

АДВОКАТ АДРИАН БУРМОВ

телефон: 0878 961 214

адрес: Силистра, Илия Блъсков 1А

Адвокати